Iedereen binnen onze gemeente kan middels deze website op de aangeboden diensten bieden. Het gemeentelid die het hoogste bod uitbrengt wordt eigenaar van de betreffende dienst. Vervolgens brengen we aanbieder en bieder met elkaar in contact, zodat de afwikkeling kan plaatsvinden. Vanuit de werkgroep Wederdienst Maranathakerk Lunteren ontvangt u een mail met de gegevens omtrent de betaling.

*Er kunnen geen rechten worden ontleend aan, noch kan er aanspraak worden gemaakt op de inhoud van deze site. Hoewel wij ons uiterste best doen de inhoud van de site zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen, bestaat de mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie op deze site niet correct of onvolledig is.

De wederdienst website is uitsluitend bedoeld als platform binnen onze kerkgemeenschap waarop gemeenteleden elkaar helpen. U kunt alleen op persoonlijke titel een dienst aanbieden: het is niet toegestaan commerciƫle producten of diensten via deze website aan te bieden.

De wederdienst bemiddelt niet op inhoudelijke wijze. Aanbieder en bieder geven zelf invulling aan hun rechten en plichten over en weer. Let op: Omdat een tegenprestatie word geleverd, vallen de giften via de wederdienst website niet onder de regeling fiscale aftrek gewone giften.

De gegevens en inhoud op de site kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden gewijzigd. Wij kunnen geen garanties geven met betrekking tot de inhoud van de gepubliceerde informatie. de Hervormde Gemeente Maranathakerk sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de gepubliceerde informatie, de toegang tot en het gebruik van deze site.

Links naar andere sites of bronnen die geen eigendom zijn van de Hervormde Gemeente Maranathakerk dienen ter informatie van de gebruiker. Wij sluiten alle aansprakelijk uit voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van dergelijke sites of bronnen, of door het gebruiken van de inhoud, goederen of diensten aangeboden op desbetreffende sites.